T³ Europe Resources

Content(37)|

Newtons metod-ekvationslösning | TI-Nspire

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Integral calculus, Newton's law

Ma 4 | Derivator och Integraler | Hur man kan lösa ekvationer numeriskt med hjälp av derivata.

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Stegen och lådan

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Functions, Geometry, Graphs, Probability, Statistics

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

TI-Nspire CAS in Engineering Mathematics: Highest Temperature in a Disk

Auteur: T³ Europe, Michel Beaudin

Onderwerp:  STEM

Tags: Calculus, Derivative

Find the maximum of a two variable continuous function. Using Lagrage multipliers and parametric equations. Connecting single and multivariable calculus.

Insektsvandring

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Circles, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Geometry

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.

Avståndet mellan två punkter via en tredje

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Derivative, Exercise, Geometry, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integrabegreppet - Geometri. I övningen används symbolhanterande hjälpmedel.

Undersökning av den symmetriska differenskvoten

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Derivative, Derive, Exercise

Ma 3 - Förändring och derivatabegreppet - Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel.