T³ Europe Resources

Content(10)|

Taxiresa | TI-82Stats-TI-84 Plus

Uitgever: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Diagram, Graphs

Denna aktivitet är en typisk tillämpning av grafritande räknare. Genom att studera kostnaden för olika taxiresor undersöker eleverna linjära samband på ett flertal olika sätt. | Senare grun…

Coding with Python

Auteur: Abir Marina

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Software, Coding, Tables, Diagram, Sharing Inspiration 2019

Introduction in the Python app on TI-83 Premium CE.

Diagrammen tekenen TI-Nspire CX

Uitgever: WIL-de Wiskunde

Auteur: WIL-de Wiskunde

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Series, Diagram

Kansrekenen & Statistiek

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Diagram, Probability experiment, Statistics

Ma 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.

Sammanställa data

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Cirkelns area och omkrets

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Circle, Curriculum, Diagram, Exercise, Graphs

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Medelvärde, median och standardavvikelse

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Diagram, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet så undersöker vi på ett dynamiskt sätt hur olika statistiska mått påverkas när man ändrar enskilda värden i en datauppsättning.

Grundläggande statistik kurs 1

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Calculus, Data, Diagram, Statistics

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.