Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Största omkrets och area | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Teckna uttryck för en rektangels omkrets och area och bestämma det värde på x respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Area, Circle, Curriculum, Perimeter

Glidande stege | TI-Nspire CX-T

Ma 3 | En stege glider, spåra banan som målarens fötter har.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Circle, Curriculum, Equations

Cirkellaboration

Cirkellaboration för senare grundskolan

Uitgever: T³ Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Circle, PI

Att tillverka en strut

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Business mathematics, Circle, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Volume

Cirkelns area och omkrets

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Circle, Curriculum, Diagram, Exercise, Graphs

Ringa in en cirkel

Ma 3 - Aritmetik, algebra och geometri - Detta exempel täcker in flera områden i kurs 3

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Mathematical thinking, Circle, Material to order, Pythagoras, Trigonometry

Ringa in en cirkel

Ma 3 - Täcker in flera områden i kurs 3, symbolhantering -
Två tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Circle, Computer Algebra, Tangent

Circle Theorems

Explore five circle theorems by moving lines and points around the TI-Nspire screen.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Jay Timotheus

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Circle

CAliMERO - Computer-Algebra im Mathematikunterricht. Band 9: Arbeitsmaterialien für Schülerinnen und Schüler

Die Materialien entstanden im Rahmen eines Schulversuches des Landes Niedersachsen mit dem Thema: Computer-Algebra-Systeme im Mathematikunterricht der Jahrgänge 7-10 des Gymnasiums.

Auteur: T³ Deutschland - Materialien

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Mathematical thinking, Circle, Pythagoras, Trigonometry