Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Cirkellaboration

Cirkellaboration för senare grundskolan

Uitgever: T³ Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Circle, PI

Crop Circles

Geometrical constructions and patterns in the context of crop circles

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Jay Timotheus

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Polygons, Triangle, Symmetry, PI