Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Het functiebegrip in de 2de graad

Een didactische aanpak met TI-rekentoestellen en software

Uitgever: T³ Europe

Auteur: Annelies Droessaert

Onderwerp:  Mathematics

Tags: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde, Functions, Regression

Tricks och Tips (7) - Infoga bilder

Med räknaren har man möjlighet att infoga bilder, till exempel foton, på räknarskärmen.

Uitgever: TI Sweden

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Regression, Exponential, Hyperbolic

Differentialekvationer baklänges | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - Här utgår vi från en logistisk funktionsmodell och genom resonemang och beräkningar kommer fram till en differentialekvation som kan lösas med en numerisk metod.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Functions, Regression

New Generation of Data Collection Tools

This is a wide-ranging workshop which will delve into the different areas from sensors, probes, coding with TI-84 and HUB to limitations and solutions.

Uitgever: T³ Türkiye

Auteur: Yunus Emre Doğan

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Linear regression, Regression, Sharing Inspiration 2019, STEM, T3, Temperature, TI-Innovator, Tips and tricks

Video | Regression med TI-Nspire

Utforska en exponentiell modell med dynamisk användning av exponentiell regression.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: 3D Geometry, Regression

Statistiska samband och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Regression, Statistics

Priser och index

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Regression, Curriculum, Material to order, Exercise, Mathematical thinking, Functions, Graphs, Statistics

Brinntid hos ett stearinljus

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: String, Curriculum, Exercise, Linear, Regression

Valresultat riksdagen 2014

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Regression, Statistics

Régression - TI 83 Premium CE

Réaliser une régression à partir de données préalablement stockées dans des listes et exploiter le modèle calculé (interpolation ou extrapolation). Tutoriel avec la calculatrice TI-83 Premi…

Auteur: Texas Instruments France

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Data, Functions, Regression, Interpolation Extrapolation