Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Minsta arean av en förpackning | TI-84 Plus CE-T

Vilken form ska en läskburk eller konservburk ha för att minimera dess totala area och därmed mängden material till förpackningen?

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Area, Derive, Volume

Största omkrets och area | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Teckna uttryck för en rektangels omkrets och area och bestämma det värde på x respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Area, Circle, Curriculum, Perimeter

Primitiva funktioner och beräkning av areor | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - För att arbeta med denna aktivitet fordras att man känner till begreppet primitiv funktion och kan beräkna sådana för enkla funktioner.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Area, Curriculum, Functions

Herons formel | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 2 | Beräkna bl.a. arean av en triangel och avsluta med programmering i Python.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Area, Probability, Programming, STEM, Triangle

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

Applications in the Classroom

Graphing Calculator Software Applications (APPS) are pieces of software that can be downloaded onto a TI graphing calculator as you would add software to a computer to enhance its capabilit…

Uitgever: T³ Europe

Editor: Koen Stulens

Auteur: Serge Etienne, Hildegard Urban-Woldron, Martin van Reeuwijk, T³ Europe

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Analysis, Animations, Calculus, Data collection, Dynamic Simulations, Finance, Inequalities, Cones, Spreadsheets, Area

Arean av en viss rektangel

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Area, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Vika en A4

Ma 3c - Derivator och integralbegrepp | Här viker man ett A4-papper till en triangel och undersöker hur arean ändras beroende av läget av det nedvikta hörnet.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Area, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Triangle

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Exam, Area, Data collection, Computer Algebra, Tips and tricks, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Att inhägna ett rektangulärt område

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Du vill göra inhägnaden rektangelformad.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Area, Curriculum, Functions, Linear Functions

A Lunar Ellipse

Students consider the question "What is the shape of the curve forming the terminator of the crescent moon?" They then calculate the area of the crescent and graph its variation over one m…

Auteur: Ian Galloway

Onderwerp:  STEM

Tags: 3D Geometry, Coding, Algebra, Randomness, Angles, STEM, Area, T3, Ellipse, TI-Innovator, Frequency, Modelling, Physics, Sine

Barn and pen problem

A simple version of the maximum-area problem for younger students

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Area, Optimization

Parallelogram Area

Investigating and developing the area of a parallelogram dynamically.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Jon Skinner

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Area, Parallelogram

Triangle Area

Discovering the formula for the area of a triangle

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Jon Skinner

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Triangle, Area

The sheep-pen problem

Recognise a quadratic in a realistic context and solve an optimisation problem

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Allan Duncan

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Quadratic, Perimeter, Area, Algebra

The arbelos

Investigate relationships between radii of the semicircles and the perimeter and area of this interesting shape

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Allan Duncan

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Perimeter, Area, Circles, Geometry

Dimensions of a Circle

Derive the formulae for the circumference and area of a circle using multiple representations.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Allan Duncan

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Circumference, Area, Circles, Geometry