Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Financiële Algebra

Met de TI-84 Plus en TI-Nspire

Uitgever: T³ Europe

Auteur: Etienne Goemaere

Onderwerp:  Mathematics

Tags: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde, Finance

Financiële wiskunde

Gebruik van de TVM-oplosser en toepassingen

Uitgever: T³ Europe

Onderwerp:  Mathematics

Tags: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde, Finance

Tricks och Tips (6) - Pengar, pengar och pengar

En av apparna på räknaren är helt och hållet inriktad på att räkna med pengar. I appen finns en stor mängd verktyg för allehanda ekonomiska beräkningar.

Uitgever: TI Sweden

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Finance, Interest, Present Value, Future Value, Amortization

Amorteringar av lån och programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 1-5 | Beräkna bl.a. lånekostnaden för lån som löper över en längre tid, blanda detta med programmering i Python.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Calculus, Earth, Finance, Number, Percentages, Programming, STEM

Applications in the Classroom

Graphing Calculator Software Applications (APPS) are pieces of software that can be downloaded onto a TI graphing calculator as you would add software to a computer to enhance its capabilit…

Uitgever: T³ Europe

Editor: Koen Stulens

Auteur: Martin van Reeuwijk, Serge Etienne, Hildegard Urban-Woldron, T³ Europe

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Analysis, Animations, Calculus, Data collection, Dynamic Simulations, Finance, Inequalities, Cones, Spreadsheets, Area