T³ Europe Resources

Content(26)|

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Uitgever: T³ Sverige

Onderwerp:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Electricity, Engineering, Modelling, STEM

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik