Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Mot oändligheten | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Vi ska i denna aktivitet gå igenom ett begrepp som kan tillämpas i många olika situationer när man sysslar med funktioner och innan man kommer in på begreppet derivata.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Derivative, Derive, Functions

Minsta arean av en förpackning | TI-84 Plus CE-T

Vilken form ska en läskburk eller konservburk ha för att minimera dess totala area och därmed mängden material till förpackningen?

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Area, Derive, Volume

Massor med smarta tips för att komma igång med din grafräknare (häfte)

I detta dokument har samlat ihop ett antal beskrivningar av olika funktioner så att du som elev snabbt kan komma i gång och bli vän med din grafräknare. Kom ihåg: det är du som styr.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Derive, Equations, Functions, Graphing, Integration, Statistics

Derive User Group Newsletter #115

Get access to all issues of the DERIVE and TI-CAS newsletter including the corresponding files.

Auteur: Josef Böhm

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Derive

Derive User Group Newsletter #114

Get access to all issues of the DERIVE and TI-CAS newsletter including the corresponding files.

Auteur: Josef Böhm

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Derive

Derive User Group Newsletter #113

Get access to all issues of the DERIVE and TI-CAS newsletter including the corresponding files.

Auteur: Josef Böhm

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Derive

Undersökning av den symmetriska differenskvoten

Ma 3 - Förändring och derivatabegreppet - Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Derivative, Derive, Exercise

Rektangel under andragradskurva

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Här studeras förändringar hos rektangelarean för en rektangel inskriven under en andragradskurva.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Derivative, Derive, Integral calculus

Dérivée - TI 83 Premium CE

Rechercher graphiquement le nombre dérivé d'une fonction en un point d'abscisse donnée et construire la fonction dérivée associée.

Auteur: Texas Instruments France

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Graphs, Probability, Statistics, Derive, Functions, Derivative