Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Proportionale Regression mit dem TI-30X Plus MathPrint

In dem Beitrag wird die Durchführung einer proportionalen Regression mit dem TI-30X Plus MathPrint gezeigt. Dabei kommen u.a. die Daten einer Messreihe zur Anwendung.

Uitgever: T³ Deutschland

Auteur: Wilfried Zappe

Onderwerp:  Mathematics, Physics

Quadratische Regression mit dem TI-30X Plus MathPrint

In dem Beitrag wird eine Aufgabe zum Anhalteweg beim Bremsvorgang vorgestellt und die Lösung ausführlich mit dem TI-30X Plus MathPrint dargestellt.

Uitgever: T³ Deutschland

Auteur: Wilfried Zappe

Onderwerp:  Mathematics, Physics

Can computational thinking help students to learn reasoning in physics?

Presentation shown at Sharing Inspiration - Computational Thinking and Coding in the Classroom

Uitgever: T³ Europe

Editor: Ian Galloway, Stephan Griebel

Auteur: Cathy Baars

Onderwerp:  Mathematics, Physics

Tags: Sharing Inspiration 2021, Coding, Reasoning

From CBR To TI Innovator Hub: Metamorphosis of a Math Teacher

Presentation shown at Sharing Inspiration - Computational Thinking and Coding in the Classroom

Uitgever: T³ Europe

Editor: Ian Galloway, Stephan Griebel

Auteur: Tonguç Özdaş, Uğur Mert, Yunus Emre Doğan

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Sharing Inspiration 2021, Coding, Data collection

STEM projects as a vehicle for integrating Computational Thinking into the curriculum

Presentation shown at Sharing Inspiration - Computational Thinking and Coding in the Classroom

Uitgever: T³ Europe

Editor: Ian Galloway, Stephan Griebel

Auteur: Alexandre Gomes

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Sharing Inspiration 2021, Coding

Undersöka första- och andraderivata grafiskt | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Undersöka första- och andraderivata grafiskt

Uitgever: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Functions, Graphs

Primitiva funktioner och beräkning av areor | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - För att arbeta med denna aktivitet fordras att man känner till begreppet primitiv funktion och kan beräkna sådana för enkla funktioner.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Area, Curriculum, Functions

Massor med smarta tips för att komma igång med din grafräknare (häfte)

I detta dokument har samlat ihop ett antal beskrivningar av olika funktioner så att du som elev snabbt kan komma i gång och bli vän med din grafräknare. Kom ihåg: det är du som styr.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Derive, Equations, Functions, Graphing, Integration, Statistics