T³ Europe Resources

Profile Of : Jan Elemans

Jan Elemans

Beuningen, The NetherlandsAs a Math teacher I like to explore the math-tools I have at my disposal. The TI84 is one of those tools and I think it can perform much more then we know right now.
I also encourage my students to program the TI84. It teaches them some basis programming skills that might be a usefull plus tot their working skills.

Content(34)|

Oppervlakte en Riemannsom

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Programming

Bepaal de oppervlakte onder een kromme via de Riemann methode

Omschrijven formule lineaire vergelijking

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Programming

Zet een lijn van het type x/a+y/b=1 om naar px+qy=r.

Recursieve en directe formules

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Programming

Voer de eerste 4 getallen van een rij in en de TI84 vindt de recursieve formule voor je.

Steel-blad diagram plotten

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Programming

Plot een steel-blad diagram.

Normaal-waarschijnlijkheidspapier

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Programming

Maak vanuit lijst 1 en 2 een plot op normaal-waarschijnlijkheidspapier.

Normale verdeling en vuistregels

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Programming

Maak een plot met daarin de vuistregels bij de normale verdeling.

Afstand van punt tot lijn

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Programming

Bepaal de afstand tussen een punt en een rechte lijn.

Haakjes wegwerken

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Programming

Het wegwerken van haakjes maar dan door de TI-84 gedaan.

Differentie Quotient

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Programming

Dit programma laat het Differentiequotiënt zien op meerdere intervallen.

Logaritmische schaalverdelingen

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Logarithms

Maak een plot met enkel of dubbel-logaritmische schaalverdeling.

Opstellen sinuoide via regressie

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Sine

Bepaal functie van f(x)=a+bsin(c(x-d)) uit data of uit samengestelde functie.

Eenheidscirkel en Sinus

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Programming

Oplossingen van sin(x)=a worden gegeven en zichtbaar in de eenheidscirkel.

Eenheidscirkel en Cosinus

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Programming

Dit programma geeft de oplossingen op cos(x)=a en laat dat ook grafisch zien in de eenheidscirkel.

Cirkeldiagram plotten

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Statistics

Plot een cirkeldiagram vanuit lijst 1

Vereenvoudigen getallen en GGD

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Programming

Vereenvoudig twee of drie getallen in één keer met de GGD

Combinaties en rij van Pascal

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Binomial formulas, Programming

Bepaal een of meerdere combinaties en de som daarvan uit de rij van Pascal

Plot een lijn met vectorvoorstelling

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Plot een lijn die als vectorlijn wordt aangeboden.

ABC-Formule

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: 2D shapes, Tutorial, Algebra, Programming, Analysis

Een uitgebreide variant van de ABC-formule

Cosinusregel

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Number, Functions, Triangle

Bepaal met de cosinusregel een hoek of zijde.

Inter- en extrapoleren

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Tutorial, Linear, Programming, Graphing

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84