T³ Nederland Content

Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Profile Of : Olli Karkkulainen

Olli KarkkulainenWidget | Rita i matematik

Rita och illustrera matematik med symboler

Uitgever: T³ Sverige

Auteur: Olli Karkkulainen

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Mathematical thinking, T3

Widget - Rita symboler i kemi - Tillämpnings App. | TI-Nspire teknik

Ritverktyg i kemi med TI-Nspire teknik - v.3.7.4

Uitgever: T³ Sverige

Auteur: Olli Karkkulainen

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, T3

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Uitgever: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Auteur: Olli Karkkulainen

Onderwerp:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Tags: Physics, T3