Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Profile Of : Olli Karkkulainen

user

Olli KarkkulainenVideo | Rita i matematikem med stöd av symboler | TI-Nspire CX

Rita snabbt exempel i matematiken, med hjälp av färdiga symboler

Uitgever: T³ Sverige

Auteur: Olli Karkkulainen

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Mathematical thinking

Video | Widget: Rita i kemin

Rita enkelt i kemin med stöd av symboler

Uitgever: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Auteur: Olli Karkkulainen

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry

Widget | Skapa illustrationer i matematik | TI-Nspire CX

Visualisera matematiska begrepp och egenskaper

Uitgever: T³ Sverige

Auteur: Olli Karkkulainen

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Mathematical thinking, T3

Widget - Rita i fysiken med hjälp av symboler | TI-Nspire CX

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Uitgever: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Auteur: Olli Karkkulainen

Onderwerp:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Tags: Physics, T3