Python & een BBC micro:bit

Bert Wikkerink 

We overlopen hoe, in Python, de ingebouwde apparaten van een BBC micro:bit aan te sturen en te lezen: patronen op de 5x5 LED-matrix, een deuntje afspelen, lezen van de waarden van de temperatuur-sensor, acceleratiemeter, ... En hoe met externe Grove-sensoren en NeoPixels aan de slag?

De combinatie van TI-technologie en micro:bit leidt tot unieke programmeeractiviteiten zoals een kansexperiment simuleren via communcaties tussen micro:bits onderling of objecten op het scherm van een handheld of computer aansturen met een micro:bit. 

Hieronder een overzicht van Python codes die gecombineerd worden in programmeerprojecten.

   


Display

 • Display Basics:  tns
    
 • Slang:  tns 
from microbit import *
display.clear()

x=[0,1,2,3,4,4,4,4,4,3,2,1,0,0,0,0]
y=[0,0,0,0,0,1,2,3,4,4,4,4,4,3,2,1]

i=0; k=1
while get_key() != "esc":
 display.set_pixel(x[i],y[i],9*k)
 i = (i+1)%16
 if i==0:
  k=(k+1)%2


Geluid

 • Audio:  tns  
 • Sirene:  tns
   
 • Muziek:  tns 
 • Bach:  tns
from microbit import *

prelude2=["C5:1","D","Eb","G4","D5","F4",
  "Eb","D","C","Eb","G","C5","F4","Eb5",
  "D","F","Ab","C","B4","A","G","B","D5",
  "F","Eb","C","G4","C5","E","C","F","C",
  "G","C","Ab","C","D","Bb4","F","Bb",
  "D5","Bb4","Eb5","Bb4","F5","Bb4","G5",
  "Bb4","C5","Ab4","G","Ab","C5","Eb",
  "Bb4","G","F","G","Bb","Eb5","Ab4","G",
  "F","G","Ab","Eb","D","Eb","F","D",
  "Bb3","Ab","G","Bb","Eb4","Bb3","G",
  "Bb","A","Eb4","Bb3","Eb4","C","Eb",
  "Bb3","Eb4","C","Eb","Db","Eb","C:2",
  "Eb","Ab:4","F:2","D5:4","Bb4:2",
  "G5:3","F:1","Eb","D","C","D","Eb:2"]

set_volume(255); music.set_tempo(1,270)
music.play(prelude2, wait=False)Ingebouwde sensoren 

 • Buttons & Logo:  tns  
 • Bal besturen:  tns
 • Dobbelen:  tns
   
 • Geluidsniveau:  tns 
 • Kompas:  tns
 • Lichtsterkte:  tns
from microbit import *

niv0 = Image(
 "00000:"
 "00000:"
 "00000:"
 "00000:"
 "00000:")
niv3 = Image(
 "00000:"
 "00000:"
 "99999:"
 "99999:"
 "99999:")


niv1 = Image(
 "00000:"
 "00000:"
 "00000:"
 "00000:"
 "99999:")
niv4 = Image(
 "00000:"
 "99999:"
 "99999:"
 "99999:"
 "99999:")


niv2 = Image(
 "00000:"
 "00000:"
 "00000:"
 "99999:"
 "99999:")
niv5 = Image(
 "99999:"
 "99999:"
 "99999:"
 "99999:"
 "99999:")
niveau=[niv0, niv1, niv2, niv3, niv4, niv5]

while get_key() != "esc":
 m=microphone.sound_level()
 if m>60:
  i=5
 elif m>30:
  i=4
 elif m>20:
  i=3
 elif m>10:
  i=2
 elif m>4:
  i=1
 else:
  i=0
 display.show(niveau[i])

 

 

     Externe sensoren

 • Ranger:  tns
   
 • Temperatuur:  tns 
from microbit import *
tijd=[]; temp=[]
store_list("tijd",tijd)
store_list("temperatuur",temp)
i=0; clear_history()

while get_key() != "esc":
 t=grove.read_temperature(pin0)
 tijd.append(i)
 temp.append(t)
 i+=1
 store_list("tijd",tijd)
 store_list("temperatuur",temp)
 sleep(1000)


Neopixels

 • Regenboog:  tns
   
from microbit import *

r=(255,0,0); o=(255,127,0); ge=(255,255,0)
gr=(0,128,0); b=(0,0,255); i=(75,0,130)
v=(148,0,211); kleuren=[r,o,ge,gr,b,i,v]

np=NeoPixel(pin0,16)

n=0
while get_key() != "esc":
 kleur=kleuren[n%7]
 for i in range(16):
  np[i]=kleur
 np.show()
 n+=1

np.clear()


Radio

 • Verstuur:  tns
   
 • Ontvang:  tns 
from microbit import *

radio.config(channel=7,power=7,group=0)

radio.on(); a=" "

while get_key() != "esc":
 a=input("tekst: ")
 if a=="esc":
  break
 radio.send(a)
 sleep(1000)
from microbit import *

radio.config(channel=7,power=6,group=0)

radio.on()

while get_key() != "esc":
 a=radio.receive()
 if a!=None:
  print(a)
  sleep(1000)
radio.off()


Schakelingen

 • Stoplicht:  tns
 • 7-Segment Digit:  tns
   
 • 4-Digits Klok:  tns 
from microbit import *

tabel = [[1,1,1,1,1,1,0],
 [0,1,1,0,0,0,0],
 [1,1,0,1,1,0,1],
 [1,1,1,1,0,0,1],
 [0,1,1,0,0,1,1],
 [1,0,1,1,0,1,1],
 [1,0,1,1,1,1,1],
 [1,1,1,0,0,0,0],
 [1,1,1,1,1,1,1],
 [1,1,1,1,0,1,1]]

pinnen = [0,1,2,12,13,14,15]

 

 

      

def cijfer(n):
 rij=tabel[n]
 for i in range(7):
  p=pin(pinnen[i])
  if rij[i]==1:
   p.write_digital(1)
  else:
   p.write_digital(0)

for i in range(10):
 cijfer(9-i)
 sleep(1000)

get_key(1)
for i in pinnen:
 pin(i).write_digital(0)

 

 

   Games

 • Pong:  tns  
 • Verstappen:  tns
   
 • Vluchtsimulator:  tns 


tns = TI-Nspire CX II-T document met Python-code

Gelijkaardige code kan geprogrammeerd worden voor de TI-84 Plus CE-T Python Edition.

Leerkrachten/docenten kunnen de TI-Nspire CX Premium Teacher Software gratis aanvragen om de Python-code uit te proberen.
Klik hier voor de TI-Nspire CX Premium Teacher Software; als ook voor de TI-SmartView CE-T.

micro:bit-module voor TI-Nspire CX II-T technologie en voor de TI-84 Plus CE-T Python Edition.
 


Meer over programmeren in Python
TI Python BootCamp >