Vuilnis als technisch onderwerp

Cathy Baars 

Het onderwerp technische automatisering biedt heel veel mogelijkheden om zelf invulling aan te geven. We combineren een scrum-aanpak met een technisch ontwerp en programmeren.

Dit heeft geresulteerd in het vuilnisproject. Een project waarbij leerlingen zelfstandig een oplossing moeten bedenken en maken voor een probleem in de vuilnisverwerking. Hierbij is gebruik gemaakt van de programmeertaal Python op de grafische rekenmachine en verder de hub en allerlei motoren, K'nex en technisch lego. 

Als voorbereiding is er een kunstproject gedaan om te leren programmeren in python tijdens de lockdown.  


Het Vuilnis-project laat zien hoe leerlingen zich op een gestructureerde manier kunnen bezighouden met een echte bèta/technische activiteit. De leerlingen worden opgesplitst in teams volgens de 'Scrum'-methode en het werk wordt beoordeeld aan de hand van duidelijke beoordelingsschema's.  De leerdoelen zijn onder andere ontwerpen, programmeren, presentatievaardigheden en groepswerk. Technische automatisering houdt in dat wetenschappelijke kennis wordt toegepast en dat technische principes worden gebruikt om oplossingen voor de taken te vinden.  

Het werk richt zich o.a. op de volgende VN-ontwikkelingsdoelstellingen voor duurzaamheid:

  • SDG 4 - Kwaliteit van het onderwijs
  • SDG 5 - Gendergelijkheid 
  • SDG12 - In vraag stellen van productiemethoden en consumptiepatronen


Download Garbage in the classroom (Engelstalig)