T³ Nederland Content

Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Plot een lijn met vectorvoorstelling

Plot een lijn die als vectorlijn wordt aangeboden.

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

ABC-Formule

Een uitgebreide variant van de ABC-formule

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: 2D vormen, Handleiding, Algebra, Programmeren, Analyse

Cosinusregel

Bepaal met de cosinusregel een hoek of zijde.

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Getal, Functies, Driehoek

Inter- en extrapoleren

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Handleiding, Lineair, Programmeren, Grafische voorstelling

Betrouwbaarheidsinterval bij steekproef

Bepaal een 68% of 95% betrouwbaarheidsinterval.

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren, Statistiek

Sommatie van functiewaarden

Telt de functiewaarden voor je op

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Stelsels van vergelijkingen, Algebra

Afstand in x-y vlak

Bereken de afstand tussen twee punten.

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Binomiaal formules, Algebra

Hoek tussen twee lijnen

Bepaal de hoek tussen twee lijnen

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Software, Hoeken

Afstand tussen twee evenwijdige lijnen

Bepaal de exacte afstand tussen twee evenwijdige lijnen

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Software, Afstand

Formule bij exponentieel verband

Bepaal de formule bij een exponentieel verband

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Functies, Exponentieel

Omzetten graden naar Radialen en omgekeerd

Zet hoeken om van Graden naar Radialen en omgekeerd.

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Patronen, Meetkunde

Kwadraat afsplitsen

Kwadraat afsplitsen om zo de top en het bereik van een parabool te vinden

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Vergelijkingen, Algebra

Bepaal formule rechte lijn

Bepaal de formule van een lineair verband

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Statistiek, Programmeren, Data

Ingeschreven cirkel bij een driehoek

Bepaal de vergelijking van een ingeschreven cirkel

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Stochastiek, Driehoek, Analytische meetkunde

Omgeschreven cirkel bij 3 punten

Geef de vergelijking van de omgeschreven cirkel bij drie punten

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Vergelijkingen, Programmeren, Raaklijn, Kromme fitten, Grafische voorstelling

Plot een toenamediagram

Plot een toenamediagram met je GR

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Rekenmachine, Analyse, Programmeren

Wortel vereenvoudigen

Kort algoritme wat je in staat stelt een wortel te vereenvoudigen

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Reeks, Programmeren, Grafische voorstelling, Data, Statistiek

Handleiding TI-Nspire CX II (v5.0)

Handleiding voor gebruik van de TI-Nspire CX II versie 5.0

Auteur: Epi van Winsen

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Getal