Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Haakjes wegwerken

Het wegwerken van haakjes maar dan door de TI-84 gedaan.

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Differentie Quotient

Dit programma laat het Differentiequotiënt zien op meerdere intervallen.

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Logaritmische schaalverdelingen

Maak een plot met enkel of dubbel-logaritmische schaalverdeling.

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Logaritmen

Opstellen sinuoide via regressie

Bepaal functie van f(x)=a+bsin(c(x-d)) uit data of uit samengestelde functie.

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Sinus

Eenheidscirkel en Sinus

Oplossingen van sin(x)=a worden gegeven en zichtbaar in de eenheidscirkel.

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Eenheidscirkel en Cosinus

Dit programma geeft de oplossingen op cos(x)=a en laat dat ook grafisch zien in de eenheidscirkel.

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Cirkeldiagram plotten

Plot een cirkeldiagram vanuit lijst 1

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Statistiek

Vereenvoudigen getallen en GGD

Vereenvoudig twee of drie getallen in één keer met de GGD

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Algebra, Programmeren

Combinaties en rij van Pascal

Bepaal een of meerdere combinaties en de som daarvan uit de rij van Pascal

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Binomiaal formules, Programmeren

Plot een lijn met vectorvoorstelling

Plot een lijn die als vectorlijn wordt aangeboden.

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

ABC-Formule

Een uitgebreide variant van de ABC-formule

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: 2D vormen, Handleiding, Algebra, Programmeren, Analyse

Cosinusregel

Bepaal met de cosinusregel een hoek of zijde.

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Getal, Functies, Driehoek

Inter- en extrapoleren

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Handleiding, Lineair, Programmeren, Grafische voorstelling

Betrouwbaarheidsinterval bij steekproef

Bepaal een 68% of 95% betrouwbaarheidsinterval.

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren, Statistiek

Sommatie van functiewaarden

Telt de functiewaarden voor je op

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Stelsels van vergelijkingen, Algebra

Afstand in x-y vlak

Bereken de afstand tussen twee punten.

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Binomiaal formules, Algebra

Hoek tussen twee lijnen

Bepaal de hoek tussen twee lijnen

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Software, Hoeken

Afstand tussen twee evenwijdige lijnen

Bepaal de exacte afstand tussen twee evenwijdige lijnen

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Software, Afstand

Formule bij exponentieel verband

Bepaal de formule bij een exponentieel verband

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Functies, Exponentieel

Omzetten graden naar Radialen en omgekeerd

Zet hoeken om van Graden naar Radialen en omgekeerd.

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Patronen, Meetkunde