Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Skissa funktion

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet finns fyra scenarier som ger anvisning om hur en graf som beskriver ett scenario kan ritas.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Stochastiek ,  Curriculum ,  Oefening ,  Functieplotter ,  Functies ,  Grafische voorstelling

I de tre första problemen ska man så gott det går göra en skiss med TI-Nspire som man tror att scenariot beskriver. Man ska då använda geometriverktyg. När man känner sig klar så ska man jämföra med den färdiga funktionen som är plottad med funktionsverktyget. Plottningen är dold från början.

Publisher specific license