Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Statistiek

Dynamisch visualiseren en simuleren met TI-Nspire 3.0

Uitgever: T³ Europe

Auteur: Guido Herweyers

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wiskunde ,  Statistiek ,  Simulatie

 “Meten is weten” is meer dan ooit actueel. Op woensdag 20 oktober 2010 vond de eerste Wereldstatistiekdag ('World Statistics Day') plaats, op initiatief van de Verenigde Naties. Bij deze gelegenheid publiceerde het NIS (Nationaal Instituut voor Statistiek) een speciale uitgebreide versie van de kerncijfers 2009, waarbij België in een Europees perspectief wordt geplaatst.

Technologie evolueert en biedt nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs. Dit is zeker zo voor statistiek. Concrete data kunnen snel worden gevisualiseerd op verschillende wijzen, simulaties van steekproeven en kansexperimenten kunnen worden onderzocht. Hiermee kan men statistische begrippen in een vroeger stadium invoeren, waarbij de data op de voorgrond treden en de formules op de achtergrond. Het is de bedoeling om met dit cahier via concrete voorbeelden een mogelijke aanpak te illustreren. De statistische basisbegrippen worden hier niet gedefinieerd, de nodige achtergrond hiervoor vindt men in de talrijke boeken over statistiek.

Deel 1 is een kennismaking met de mogelijkheden van TI-Nspire (softwareversie 3.0), waarbij voornamelijk de beschrijvende statistiek aan bod komt van de tweede graad en de derde graad met twee tot vier wekelijkse lestijden wiskunde. Er wordt ook gewerkt met data van het internet.

Deel 2 gaat over simuleren met TI-Nspire. Hoe trekt men een enkelvoudige aselecte steekproef uit een populatie? Hoe komt de normale verdeling hierbij tevoorschijn als kansmodel voor het streekproefgemiddelde, bij grafische observatie van de variabiliteit ervan in meer dan 1000 steekproeven? Wat is de invloed van het kansmodel van de populatie en van de steekproefgrootte?

Deel 3 laat zien hoe men nieuwe kansverdelingen kan ontdekken via simulatie, uitgaande van de continue uniforme kansverdeling op het interval [0,1] . Ook de t-verdeling komt aan bod.

Deel 4 illustreert een mogelijke aanpak van toetsen van hypothesen, ondersteund door simulaties.

Traditioneel komt ook dit cahier op de website van T³ Vlaanderen, www.t3vlaanderen.be ,samen met het TI-Nspire bestand dat de data bevat van alle voorbeelden in dit cahier.

License not specified