Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Dash, Watch out for Rover

Students take measurements, determine a pattern, make a prediction and then check it in a competition or activity.

Uitgever: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Distance, Linear, Measures, Predictions, Time, Velocity

Rover, Watch out for Rover! for the TI-84 Plus CE

Students take measurements, determine a pattern, make a prediction and then check it in a competition or activity.

Uitgever: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Distance, Linear, Measures, Predictions, TI-Innovator Rover, Time, Velocity

Inter- en extrapoleren

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Tutorial, Linear, Programming, Graphing

Ekvationer i balans

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Exercise, Linear

Räta linjens ekvation

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Images, Computer Algebra, Matrices, Exercise, Linear

Kvadrater

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Equations, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear, Quadratic function

Hur fungerar en parabol

Ma 2 - Geometri | Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera en parabels optiska egenskaper.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Modeling, Curriculum, Geometry, Linear, Parabola, Quadratic function

Brinntid hos ett stearinljus

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: String, Curriculum, Exercise, Linear, Regression

Att upptäcka parabeln

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: T3, Curriculum, Data collection, Linear, Mechanics, Quadratic function

Andragradsfunktioner del 3

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | studera hur koefficienterna a, k och c i andragradsfunktion

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Andragradsfunktioner del 4

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y | Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Intervalle de fluctuation sur TI-Nspire™ CX CAS

Tutoriel avec la calculatrice TI-Nspire™ CX CAS: Intervalle de fluctuation.

Auteur: Texas Instruments France

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Linear, Tutorial, Programming, Graphing

Dynagraphs

Explore functions in a novel environment - moving points on two parallel lines.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Andy Kemp

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Quadratic, Functions, Exponential, Linear

Matchsticks

Recording matchstick patterns leads to linear functions. (Contains video tutorial)

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Nevil Hopley

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Linear, Patterns

Population predictions

Real-time population data is used to develop models and make predictions of world population growth.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Jonathan Powell

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Linear, Exponential, Data