T³ Europe Resources

Content(24)|

Rover, Watch out for Rover! for the TI-84 Plus CE

Uitgever: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Distance, Linear, Measures, Predictions, , Time, Velocity

Students take measurements, determine a pattern, make a prediction and then check it in a competition or activity.

Inter- en extrapoleren

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Tutorial, Linear, Programming, Graphing

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84

Lösa linjära ekvationer med programmering

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Acceleration, Algebra, Curriculum, Linear, Programming, STEM

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d

Video | Grafer med TI-Nspire

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Graphing, Linear

Exempel - Grafisk bestämning av linje genom två punkter

Ekvationer i balans

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Exercise, Linear

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Andragradsfunktioner del 4

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y | Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema.

Hur fungerar en parabol

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Modelling, Curriculum, Geometry, Linear, Parabola, Quadratic function

Ma 2 - Geometri | Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera en parabels optiska egenskaper.

Brinntid hos ett stearinljus

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: String, Curriculum, Exercise, Linear, Regression

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.

Att upptäcka parabeln

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Att tillverka en låda med största möjliga volym

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Linear, Quadratic

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: T3, Curriculum, Data collection, Linear, Mechanics, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Andragradsfunktioner del 3

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | studera hur koefficienterna a, k och c i andragradsfunktion

Räta linjens ekvation

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Images, Computer Algebra, Matrices, Exercise, Linear

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Kvadrater

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Equations, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Linear, Quadratic and Cubic Function Explorer

Auteur: Nevil Hopley

Tags: Linear, Quadratic, Powers and roots, Coordinate systems, Discriminant

Explore linear, quadratic and cubic functions, their graphs and their different algebraic representations.

Patterns to Graphs

Auteur: Barrie Galpin

Tags: Linear, Patterns, Functions

Experience the connection between a number pattern and its graph

Matchsticks

Auteur: Barrie Galpin

Tags: Linear, Patterns

Recording matchstick patterns leads to linear functions. (Contains video tutorial)

Connecting Algebra, Geometry and Graphs

Auteur: Barrie Galpin

Tags: Linear, Quadratic, 2D shapes, Letters and symbols

Move from words to symbols, to geometric representations, to plotted points and finally to graphs.

Graphs in the next dimension

Auteur: Nevil Hopley

Tags: Linear, Quadratic, Functions

Use an introduction to 3D graphs to reinforce understanding of 2D graphs. (Operating System 3.x)